Upravni odbor

 

Predsednik
Peter Najdenov, dr. med.
E-pošta: peter.najdenov@gmail.com

Podpredsednica
Asist. dr. Mojca Zajc Avramovič, dr. med.
E-pošta: mojca.zajcavramovic@kclj.si

Tajnik
Denis Baš, dr. med.
E-pošta: ambulanta.bas@zdkamnik.si

Blagajnik
Prof. dr. Jernej Dolinšek, dr. med 
E-pošta: jernej.dolinsek@ukc-mb.si

Članica
Prof. dr. Nataša Bratina, dr. med.
E-pošta: natasa.bratina@mf.uni-lj.si

Članica
Doc. dr. Nataša Toplak, dr. med.
E-pošta: natasa.toplak@kclj.si

Član
dr. Matjaž Homšak, dr. med.
E-pošta: matjaz_homsak@hotmail.com

Predstavnica mladih zdravnikov (specializantov)
Maša Brumec, dr. med.
E-pošta: brumecmasa@gmail.com

Statut Združenja za pediatrijo SZD