Upravni odbor

 

Predsednik
Asist. dr. Matjaž Homšak, dr. med.
specialist pediater
Zasebna ambulanta – Moj pediater Matjaž Homšak
Maistrova ul. 22, 2230 Lenart
Tel.: +386 2 729 18 42
Fax: +386 2 729 18 33
E-pošta: matjaz_homsak@hotmail.com

Podpredsednik
Peter Najdenov, dr. med.
specialist pediater
Splošna bolnišnica Jesenice
Pediatrična služba
Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice
Tel.: +386 4 586 85 14
Fax: +386 4 586 84 01
E-pošta: peter.najdenov@gmail.com

Blagajnik
Mag. Andreja Borinc Beden, dr. med.
specialistka pediatrije
Zasebna pediatrična ordinacija dr. Andreja Borinc Beden
Zoranina ulica 3, 1234 Mengeš
Tel.: +386 1 729 10 30
E-pošta: andreja.borinc@gmail.com

Tajnik
Asist. dr. Mojca Zajc Avramovič, dr. med.
specialistka pediatrije
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Pediatrična klinika
Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo
Bohoričeva ulica 20, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 522 92 45
E-pošta: mojca.zajcavramovic@kclj.si

Član
Prof. dr. Nataša Bratina, dr. med.
specialistka pediatrije
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Pediatrična klinika
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove
Bohoričeva ulica 20, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 522 92 70
Fax: +386 1 232 01 90
E-pošta: natasa.bratina@mf.uni-lj.si

Član
Prof. dr. Jernej Dolinšek, dr. med.
specialist pediater
Univerzitetni klinični center Maribor
Klinika za pediatrijo
Ljubljanska 5, 2000 Maribor
Tel.: +386 2 321 21 10
Mobilno: +386 41 788 410
E-pošta: jernej.dolinsek@ukc-mb.si

Član
Doc. dr. Nataša Toplak, dr. med.
specialistka pediatrije
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Pediatrična klinika
Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo
Bohoričeva ulica 20, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 522 96 42
E-pošta: natasa.toplak@kclj.si

Predstavnica mladih zdravnikov
Larisa Kragelj, dr. med.
specialistka pediatrije
Pediatrična ambulanta Juventina Baby
Vilharjev podhod 7, 1000 Ljubljana
E-pošta: larisa.kragelj@gmail.com


Statut Združenja za pediatrijo SZD