Sekcija za primarno pediatrijo

 

Predsednik:

Denis Baš, dr. med.

Podpredsednice:

Špela Žnidaršič Reljič, dr. med.

Anita Jagrič Friškovec, dr. med.

Katarina Vidmar, dr. med.

Tajnici:

Mateja Koder, dr. med.

mag. Urška Tomec Kosec, dr. med.

Blagajničarki:

Andrejka Močnik, dr. med.

Eva Bevc Žunič, dr. med.

Osebi za stike z javnostjo:

dr. Anja Radšel, dr. med.

prim. Jasna Čuk Rupnik, dr. med.


Sekcija za primarno pediatrijo je bila ustanovljena decembra leta 2017 z željo za čim bolj kvalitetno izvajanje zdravstvenega varstva  otrok in mladostnikov na primarni ravni.

Naše poslanstvo je:

 • spodbuda in skrb za neprestano izobraževanje naših članov,
 • skrb za povezovanje in obveščanje primarnih pediatrov in šolskih zdravnikov o novostih na področju zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov,
 • skrb za komunikacijo s strokovnjaki drugih specialnosti in inštitucij, ki so vpletene v zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov,
 • sodelovanje pri usmerjanju in oblikovanju zdravstvene politike v Republiki Sloveniji
 • sodelovanje pri pripravi predloga vsebine podiplomskega izobraževanja in usposabljanja ter stalnega strokovnega izobraževanja zdravnikov na področju pediatrije na primarni ravni v sodelovanju z drugimi sekcijami SZD in Zdravniško zbornico Slovenije,
 • spodbujanje znanstveno raziskovalnega delovanja svojih članov v okviru strokovnih sekcij in združenj,
 • sodelovanje in povezovanje v mednarodna združenja kot so ECPCP (European Confederation of Primary Care Paediatricians), EAP (European Academy of Paediatrics),
 • razvijanje metod in oblik dela na področju pediatrije, ki so v interesu članstva,
 • posredovanje priporočil za pridobivanje strokovnih in častnih nazivov na področju pediatrije.

Delovne skupine Sekcije za primarno pediatrijo:

 1. Skupina za cepljenje (vodja Špela Žnidaršič Reljič, dr. med.)
 2. Skupina za preventivo (vodja Mojca Ivankovič Kacjan, dr. med.)
 3. Skupina za pulmologijo in alergologijo (vodja asist. mag. Andreja Borinc Beden, dr. med.)
 4. Skupina za finančni model (vodja Anita Jagrič Friškovec, dr. med.)
 5. Skupina za raziskovanje (vodja dr. Mateja Vintar Spreitzer, dr. med.)
 6. Skupina za pediatrične urgentne centre (vodja prim. Margareta Seher Zupančič, dr. med.)

Članstvo v Sekciji je brezplačno, če se nam želite pridružiti, izpolnite pristopno izjavo, ki je dostopna na povezavi spodaj in jo pošljite na naslov: Katja Dejak Gornik, ZDLJ enota Rudnik, Rakovniška 4, 1000 Ljubljana 


Pristopna izjava

Pravilnik sekcije za primarno pediatrijo