Sekcije

 

Neonatalna sekcija

Predsednica

izr. prof. Darja Paro Panjan, dr. med.

Podpredsednica:

Asist. dr. Irena Štucin Gantar, dr. med.

Tajnica:

Irena Cetin Lovšin, dr. med.

Članici Upravnega odbora:

Asist. dr. Milena Treiber, dr. med
Ana Ilijaš Trofenik, dr. med.

SPLETNA STRAN SEKCIJE

Sekcija za pediatrično pulmologijo, alergologijo in klinično imunologijo

Predsednica

Anja Koren Jeverica, dr. med.

Podpredsedniki:

prof. dr. Tadej Avčin, dr. med.

doc. dr. Vojko Berce, dr. med.

Vesna Plevnik Vodušek, dr. med.

Ruben Bizjak, dr. med.

Andreja Obermayer-Temlin, dr. med.

Tajnica:

Ana Kotnik Pirš, dr. med.

Sekcija za socialno pediatrijo

Sekcija za otroško nevrologijo

Predsednica

as. dr. Barbara Gnidovec Stražišar, dr. med.

Splošna bolnišnica Celje – Otroški oddelek

Oblakova 5 3000 Celje

Podpredsednica: dr. Natalija Kranjc, dr. med.

Tajnik: as. mag. Luka Kopač, dr. med.

Blagajnik: Janja Drobež. dr. med

SPLETNA STRAN SEKCIJE