Sekcija za pediatrično pulmologijo, alergologijo in klinično imunologijo

 

Predsednica:

asist. dr. Ana Kotnik Pirš, dr. med.

Podpredsedniki:

Anja Koren Jeverica, dr. med.

doc. dr. Vojko Berce, dr. med.

Uroš Krivec, dr. med.

Gregor Nemec, dr. med.

Eva Šoster Križnik, dr. med.

Tajnica:

Tina Vesel, dr. med.