Sekcija mladih pediatrov

 

Sekcija mladih pediatrov je strokovno, nestrankarsko, neprofitno in humanitarno interesno združenje, ki povezuje specializante pediatrije, mlade specialiste pediatre ter podiplomske študente iz področja pediatrije.
Namen Sekcije je socialno integriranje bodočih pediatrov; spremljati, prioritizirati, urejati, ubesediti in uveljavljati potrebe in konstruktivne kritike svojih članov v odnosu do izobraževalnega procesa, zaposlitve ter drugih morebitnih potreb svojega članstva.
Pogoj za članstvo v Sekciji je članstvo v (naši krovni organizaciji) Združenju za pediatrijo.
Članstvo v Sekciji je prostovoljne narave in k njej se lahko priključi vsak, ki čuti povezanost k ciljni populaciji.
Sedež imamo na Pediatrični Kliniki, UKC Ljubljana, na Bohoričevi 20 v Ljubljani.

Predsednica:

Larisa Kragelj, dr. med.

Podpredsednik:

Miloš Simov, dr. med.

Tajnik in blagajnik:

Anja Praprotnik Novak, dr. med.

Referentki za izobraževanje in sodelovanje s tujino:

Nina Milenković Kikelj, dr. med.
Urška Simonišek, dr. med.

Članice in član odbora:

Katja Jarc, dr. med.
Tjaša Trupej, dr. med.
Klara Bartolj, dr. med.
Anja Blejc Novak, dr. med.
Barbara Rebernik, dr. med.
Tina Svetlik, dr. med.
Primož Herga, dr. med.
Eta Mijoč Ocepek, dr. med.

Naša spletna stran: http://www.specializant.si

Kontakt: smp-zzp@szd.si

Predsednica društva je odgovorna oseba in predstavnik društva v odnosih z javnostjo, Zdravniško Zbornico Slovenije, Slovenskim Zdravniškim Društvom in njegovimi člani ter vsemi drugimi pravnimi in fizičnimi osebami, ki bi rade uradno komunicirale in sodelovale z društvom.