Sekcija mladih pediatrov

 

Sekcija mladih pediatrov je strokovno, nestrankarsko, neprofitno in humanitarno interesno združenje, ki povezuje specializante pediatrije, mlade specialiste pediatre ter podiplomske študente iz področja pediatrije.
Namen Sekcije je socialno integriranje bodočih pediatrov; spremljati, prioritizirati, urejati, ubesediti in uveljavljati potrebe in konstruktivne kritike svojih članov v odnosu do izobraževalnega procesa, zaposlitve ter drugih morebitnih potreb svojega članstva.
Pogoj za članstvo v Sekciji je članstvo v (naši krovni organizaciji) Združenju za pediatrijo.
Članstvo v Sekciji je prostovoljne narave in k njej se lahko priključi vsak, ki čuti povezanost k ciljni populaciji.
Sedež imamo na Pediatrični Kliniki, UKC Ljubljana, na Bohoričevi 20 v Ljubljani.

Predsednica:

Nika Morgan, dr. med.

Podpredsednica:

Nina Milenković Kikelj, dr. med.

Tajnik in blagajnik:

Tina Svetlik, dr. med.

Referentki za izobraževanje in sodelovanje s tujino:

Nika Morgan, dr. med.
Urška Simonišek, dr. med.

Članice odbora:

Anja Blejc Novak, Saša Ilovar, Alja Lodrant, Mateja Kladnik Rifel, Larisa Kragelj, Viktorya Maxyuta, Eta Mijoč Ocepek, Ariana Mrčela, Anja Praprotnik Novak, Tjaša Trupej

 


Naša spletna stran: http://www.specializant.si

Kontakt: smp-zzp@szd.si

Predsednica društva je odgovorna oseba in predstavnik društva v odnosih z javnostjo, Zdravniško Zbornico Slovenije, Slovenskim Zdravniškim Društvom in njegovimi člani ter vsemi drugimi pravnimi in fizičnimi osebami, ki bi rade uradno komunicirale in sodelovale z društvom.