Zakonodaja

 

Spremembe šifranta, ki velja od 1. 1. 2019 dalje