Odkrivanje tuberkuloze pri razseljenih otrocih

 

Skupina za pediatrično pulmologijo je pripravila “Presejalni vprašalnik za odkrivanje tuberkuloze (TB) pri otrocih”:

https://www.kclj.si/index.php?dir=/strokovna_javnost/organiziranost_klinik/pediatricna_klinika/sluzba_za_pljucne_bolezni/otrociukrajina

Pojavnost tuberkuloze v Ukrajini je 15x višja kakor v Sloveniji.

Skoraj petina bolezni je neodzivne na osnovna protituberkulozna zdravila (MDR-TB).

Vprašalnik uporabite pri prvem stiku z otroci iz Ukrajine in jih za tem napotite v regionalno pristojno pediatrično ambulanto za obravnavo TB.

Lep pozdrav,

 dr. Uroš Krivec, dr. med, Vodja Službe za pljučne bolezni,

Pediatrična klinika, UKC Ljubljana

Denis Baš, dr. med.,  Sekcija za primarno pediatrijo,

Združenje za pediatrijo Slovenskega zdravniškega društva