Neonatalna sekcija

 

Predsednica:

prof. dr. Darja Paro-Panjan, dr. med., spec. pediatrije

Podpredsednica:

dr. Lilijana Kornhauser Cerar, dr. med., spec. pediatrije

Tajnik:

asist. dr. Gregor Nosan, dr. med., spec. pediatrije

Člani:

mag. Petra Bratina, dr. med., spec. pediatrije
asist. Tina Perme, dr. med., spec. pediatrije
Lea Školnik, dr. med., spec. pediatrije
doc. dr. Milena Treiber, dr. med., spec. pediatrije

SPLETNA STRAN SEKCIJE