Neonatalna sekcija

 

Predsednica

izr. prof. Darja Paro Panjan, dr. med.

Podpredsednica:

Asist. dr. Irena Štucin Gantar, dr. med.

Tajnica:

Irena Cetin Lovšin, dr. med.

Članici Upravnega odbora:

Asist. dr. Milena Treiber, dr. med
Ana Ilijaš Trofenik, dr. med.

SPLETNA STRAN SEKCIJE