Neonatalna sekcija

 

Predsednica:

prof. dr. Darja Paro-Panjan, dr. med., spec. pediatrije

Podpredsednica:

dr. Lilijana Kornhauser Cerar, dr. med., spec. pediatrije

Tajnik:

asist. dr. Gregor Nosan, dr. med., spec. pediatrije

Člani:

dr. Petra Bratina, dr. med., spec. pediatrije
asist. dr. Tina Perme, dr. med., spec. pediatrije
Lea Školnik, dr. med., spec. pediatrije
doc. dr. Milena Treiber, dr. med., spec. pediatrije

SPLETNA STRAN SEKCIJE