8. slovenski pediatrični kongres z mednarodno udeležbo

 

Program

Prijava / Registration

Informacije za rezervacijo hotelske nastanitve / Hotel reservations information

Informacije glede parkiranja / Parking information