Spoštovani,

oktobra 2021 se ponovno organizira, tokrat že 11. mednarodna znanstvena in strokovna konferenca »Otrok v gibanju/A Child in motion«, katere namen je združiti izkušnje preteklega obdobja, ki ga je zaznamovala pandemija COVID-19. Tudi tokrat bodo svoje bogato znanje delili številni tuji in domači predavatelji s področij celostne obravnave otrokovega razvoja, uporabna nova znanja pa boste lahko pridobili tudi na delavnicah.

Vsi sprejeti prispevki bodo objavljeni v spletnem zborniku, izbrani znanstveni prispevki pa kasneje tudi v znanstveni reviji Annales Kinesiologiae  (http://ojs.zrs-kp.si/index.php/AK/about) in v monografski publikaciji.

Verjamemo, da vaša aktivna udeležba lahko doprinese k še bogatejši vsebini konference in izmenjavi dobrih praks, zato vas vabimo, da se konference  udeležite. Več o letošnji kot tudi o preteklih konferencah lahko preberete na spletni strani konference: http://ovg.si/?lang=sl.

za Znanstveni svet konference

prof. dr. Rado Pišot, predsednik


Najava konference

Uradna spletna stran

from to
Scheduled Arhiv dogodkov
Portorož Map