SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO

ZDRUŽENJE ZA PEDIATRIJO

Za strokovno javnost

Za starše

Aktualno

Spletna stran cepljenje.info je projekt Združenja za pediatrijo, ki deluje v okviru Slovenskega zdravniškega društva.

Evropski pediatri skupaj proti cilju: združevanje pri zagovorništvu evropskih otrok in njihovih pravic več

Dogodki in novice
Mala šola pediatrije
Novice
Ljubljana
Otorinolaringološki dan 2020
Novice
Ljubljana
Astma šola za zdravnike s specializiranimi učnimi delavnicami
from to
Novice
Velenje
Dnevi pediatrične urgence
from to
Novice
Celje
Srečanje pediatrov v Mariboru
from to
Novice
Maribor
XXXVIII. Derčevi dnevi
from to
Novice
Ljubljana
10th Europaediatrics Congress
from to
Novice
Zagreb
Redno strokovno srečanje ZZP
Novice
Ljubljana
Neonatal Haematology and Hyperbilirubinaemia
from to
Novice
Ljubljana

Arhiv ZZP

Strokovni zaključki