Sekcija za pediatrično pulmologijo, alergologijo in klinično imunologijo

 

Predsednica:

Anja Koren Jeverica, dr. med.

Podpredsedniki:

prof. dr. Tadej Avčin, dr. med.

doc. dr. Vojko Berce, dr. med.

Vesna Plevnik Vodušek, dr. med.

Ruben Bizjak, dr. med.

Andreja Obermayer-Temlin, dr. med.

Tajnica:

Ana Kotnik Pirš, dr. med.