SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO

ZDRUŽENJE ZA PEDIATRIJO

Za strokovno javnost

Za starše

Aktualno

SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO
ZDRUŽENJE ZA PEDIATRIJO

prireja redno strokovno srečanje

»Vse kar ste hoteli vedeti o motnjah požiranja pa si niste upali vprašati?«

Predlagatelj teme: doc. dr. Matjaž Homan, dr. med.

petek, 25. januar 2019 ob 14.00 uri
predavalnica Pediatrične klinike, Bohoričeva 20, Ljubljana

VEČ

Arhiv ZZP

Strokovni zaključki